Điều kiện mua nhà ở xã hội dự án A6, A7 tại phường Quang Vinh (TP.Biên Hòa)

https://dongnai.gov.vn/Pages/newsdetail.aspx?NewsId=36771&CatId=112

Công Trình Nhà Ở Xã Hội A6-A7

Nhà Ở Xã Hội A6-A7