HỆ THỐNG ĐIỆN DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

1 . Điện động lực
– Trung thế
– Hạ thế
– Máy phát dự phòng

2. Điện chiếu sáng

– Chiếu sáng hạ tầng
– Chiếu sáng dân dụng và công nghiệp

3. Điện thông minh

– Smarthome, NLMT