HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ

– Hệ thống âm thanh thông báo

– Hệ thống chiếu sáng thông minh

– Hệ thống camera giám sát

– Hệ thống quản lý vào ra

– Quản lý bãi đỗ xe thông minh

– Hệ thống mạng máy tính truyền dẫn nội bộ và diện rộng

– Hệ thống truyền hình cáp, hội nghị truyền hình…